Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Οι μετατάξεις στους ΟΤΑ

 
«Αναταράξεις» στους μισθούς των μετατασσόμενων υπαλλήλων λόγω Καλλικράτη έφερε το νέο καθεστώς υπολογισμού των αμοιβών που ψήφισε το υπουργείο Οικονομικών, βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με βάση τις αποδοχές της νέας τους θέσης.
Κερδισμένοι, τουλάχιστον μέχρι την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, φαίνεται να είναι οι μετατασσόμενοι σε δήμους, οι οποίοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται μέχρι και 300 ευρώ.

Ακολουθούν οι εργαζόμενοι στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, ενώ τις μικρότερες αποδοχές έχουν οι υπάλληλοι των περιφερειών.
Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών καταργεί τη διάταξη που περιλαμβάνεται στον Καλλικράτη, σύμφωνα με την οποία οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι στους ΟΤΑ θα μπορούσαν να «κρατήσουν» τις επιπλέον αμοιβές που ελάμβαναν στην προηγούμενη θέση τους ως «προσωπική διαφορά».
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά και για όσους μετατάχθηκαν εντός του 2010.
Στην αρχική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τονίζεται πως το πεδίο εφαρμογής δεν είναι μόνο ο στενός δημόσιος τομέας, αλλά και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή ΟΤΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΚΟ κ. λπ.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Φ. Σαχινίδης, σε νεότερη εγκύκλιο που απέστειλε στους ΟΤΑ εξειδικεύει την απόφαση για τις αποδοχές των μετατασσόμενων ως εξής:
Τις ίδιες αποδοχές θα λαμβάνουν οι 7. 280 υπάλληλοι των πρώην κρατικών περιφερειών που αυτοδίκαια μεταφέρθηκαν στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις.
Επίσης, στα ίδια επίπεδα θα κινηθούν οι αποδοχές των 16. 082 υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που παρέμειναν στις αιρετές περιφέρειες.
Μειώσεις της τάξης του 5-10% θα καταγράψουν οι αποδοχές των 1. 720 περίπου μονίμων υπαλλήλων και αορίστου χρόνου που απασχολούνταν σε αυτοτελή τμήματα και γραφεία των πρώην κρατικών περιφερειών που μετακινούνται στις αιρετές περιφέρειες.
Οι «κερδισμένοι» της νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών είναι οι 3. 500 υπάλληλοι των πρώην νομαρχιών και των Τ. Υ. Δ. Κ. που μετακινήθηκαν στους δήμους, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο που θα ψηφιστεί το Ενιαίο Μισθολόγιο.
ΠΟΕ - ΟΤΑ
Μεγαλύτεροι μισθοί από 100 έως 300 ευρώ
Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι μισθοί των μετατασσόμενων στους δήμους θα είναι μεγαλύτεροι από τις προηγούμενες θέσεις που υπηρετούσαν, από 100 έως και 300 ευρώ. Η αύξηση των μισθών οφείλεται στην καταβολή δύο σημαντικών επιδομάτων που έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ. Το πρώτο αφορά τη μηνιαία καταβολή των εξόδων κίνησης που αναλογεί σε 288 ευρώ περίπου και στο ειδικό επίδομα απασχόλησης, το οποίο κυμαίνεται από 84 έως και 170 ευρώ, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα, οι καθαρίστριες που μετακινήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας στους ΟΤΑ είδαν τις αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 300 έως και 380 ευρώ λόγω των επιδομάτων που καταβάλλονται στους δήμους. Αντίστοιχα οι μετατασσόμενοι από τον ΟΣΕ σε δήμους θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται έως και 25%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να μείνει η ανωνυμία σαν δικαίωμα
η σοβαρότητα πρέπει να γίνει υποχρέωση