Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Τα ασφαλιστικά των μετατασσομένων ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ (και ΕΘΕΛ) στο opengov

Στο opengov δημοσιεύτηκε για διαβούλευση το σχέδιο νόμου «αναμόρφωση σώματος επιθεώρησης εργασίας» και θα δέχεται προτάσεις με σχόλια μέχρι τις 7 Απρίλιου 2011. Στο άρθρο 88 αναφέρεται στη συνταξιοδότηση των μετατασσομένων ΟΣΕ – ΕΘΕΛ.
Αναφέρει απλά ότι ισχύουν αντίστοιχα οι περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α), όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α).
Δεν έχει κάτι καινούριο που να αναφέρεται στο Ταμείο Πρόνοιας, οπότε οι κατέχοντες το αντικείμενο καλά θα ήταν να κάνουν τις προτάσεις τους στο opengov ώστε να τακτοποιηθεί το θέμα με το ανωτέρω ταμείο.
Ο νόμος 3813 υπάρχει στην σελίδα «έγγραφα» του blog μας. Αναφέρεται  μόνο στην τρίμηνη προθεσμία που έχουμε οι μετατασσόμενοι ώστε να δηλώσουμε με αμετάκλητη δήλωση σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς επιθυμούμε να συνεχίσουμε.  

11 σχόλια:

 1. Αν δεν κάνω λάθος στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας το άρθρο 88 που αναφέρεται στη συνταξιοδότηση μετατασσομένων (ΟΣΕ – ΕΘΕΛ) μας παραπέμπει στην παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α) που λέει τα εξής:

  17. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/
  2005 αντικαθίστανται ως εξής:
  «2.α.Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των
  ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των
  Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσ−
  σονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων
  που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό−συνταξιο−
  δοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι
  τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτο−
  δίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό−συνταξιοδοτι−
  κό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας
  και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο
  προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από
  την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το
  ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από
  την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία
  τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο
  καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούμενου της
  μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού−συνταξιοδοτι−
  κού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγού−
  μενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που
  υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία
  μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την
  υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχί−
  ζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί,
  από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους
  δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την
  ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης
  ή μεταφοράς.
  β. Η ασφαλιστική−συνταξιοδοτική τακτοποίηση του
  προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξής του ή με−
  ταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμ−
  φωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του
  κάθε Φορέα.
  γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη
  νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης,
  πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση
  του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν ερ−
  γοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή
  μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.
  δ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν
  εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προ−
  σωπικό της παραγράφου αυτής.
  ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν
  για όσους έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί από την 1η
  Ιανουαρίου 2003 και μετά.»

  Ρωτάω λοιπόν σε ότι έχει να κάνει με την επικουρική ασφάλιση, το ταμείο πρόνοιας και την υγειονομική περίθαλψη διατηρούμε καθεστώς της θέσης από
  την οποία προερχόμαστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα θέματα αυτά τέθηκαν από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής για την ίδρυση του συλλόγου μετατασσομένων υπαλλήλων ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ. σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση σε εργατικά θέματα και θα έχουμε τις απαντήσεις την Παρασκευή που έρχεται δηλαδή στις 8 Απριλίου 2011.

  Νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν τα συνταξιοδοτικά θα μπορούσαν να κάνουν εν τω μεταξύ κάποιες προτάσεις στην διαβούλευση του νομοσχεδίου η οποία λήγει στις 7 Απριλίου τα μεσάνυχτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συναδελφοι,το πραγμα ειναι απλο!Οποιος θελει διατηρει την υπαρχουσα ασφαλιστικη κατασταση,οποιος δεν το θελει αυτο αλλαζει με του δημοσιου.Ας προσεξουμε ομως λιγο με το προνοιας (εφαπαξ) γιατι στο δημοσιο μαλλον το παιρνουν οι χηρες!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας το άρθρο 88 που αναφέρεται στη συνταξιοδότηση μετατασσομένων (ΟΣΕ – ΕΘΕΛ) μας παραπέμπει στην παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α)

  Σε κάποιο σημείο λέει γι αυτούς οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό−συνταξιο−
  δοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό−συνταξιοδοτι−
  κό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από
  την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία
  τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.

  Το ότι λέει:
  (να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό)
  Σημαίνει ότι διατηρείται και η επικουρική ασφάλιση, το ταμείο πρόνοιας και η υγειονομική περίθαλψη ή ίσως χρειάζεται διευκρίνιση;

  Τώρα πιο ταμείο πρέπει να κρατήσουμε εμείς που έχουμε πρόσληψη πριν τις 31-12-1982 είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε συμβουλές από νομικούς γιατί δεν ξέρω αν αλλάζοντας ταμείο πέσουμε στη διαδοχική ασφάλιση και με ότι συνεπάγεται αυτό. Μένοντας στο ΤΑΠΟΤΕ ισχύει 35 χρόνια Χ.Ο.Η

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ολα αυτα θα μας τα ψαξη ο δικηγορος του νεουμας συλλογου.....συντομα θα εχουμε κ απαντηση-προταση (ειπε...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟΥ 1982 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1978 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΠΑΛΙ ΤΟ 1982

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. συναδελφοι οι περισσοτεροι απο εμας εχουν ηδη θεμελιωση συνταξιοδοτικο δικαιωμα για συνταξιοδοτηση απο το ταποτε. δεν εχει κανενα οφελος να αλλαξουμε φορεα ασφαλισης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 01/02/1980 ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΟΣΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝ ΤΟΥ 2011 ΤΑ 56 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΩΝ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ.ΤΙ ΓΙΝΕΝΑΙ ΕΧΩ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙ ΗΔΗ ΣΤΙΣ 30/4/11 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΧΡΟΝΙΑ ,ΣΤΡΑΤΟ,ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΩ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. χρηστο. σε 2 χρονια που θα εισαι 58 αν θες εξαγοραζεις τον στρατο και φευγεις. σε διαφορετικη περιπτωση θα φυγεις με 35 χοη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2003, ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΗΡΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ.ΕΙΜΑΙ 32 ΕΤΩΝ.ΤΙ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η'ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ ΤΑΠΟΤΕ;ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΚΥΡΙΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ,ΕΙΜΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΝΗΘΙΣΩ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ.ΣΦΙΓΓΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΥΠΟΜΟΝΗ ,ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να μείνει η ανωνυμία σαν δικαίωμα
η σοβαρότητα πρέπει να γίνει υποχρέωση