Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Όχι θύματα και δεύτερη φορά!


Μεταταχθέντες: Όχι θύματα και δεύτερη φορά!
 Το άρθρο που αναδημοσιεύουμε πιο κάτω, φαίνεται μεν έγκυρο και διασταυρωμένο αλλά ξεκαθαρίζει στην αρχή του ότι βασίζεται σε πληροφορίες. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί δεν υπάρχει ακόμη προσχέδιο νόμου. Όλα είναι προτάσεις και συζητήσεις στην τελική φάση της διαμόρφωσης!  
Από αυτά προκύπτει ότι οι μετατασσόμενοι από Ολυμπιακή, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ σε φορείς του δημοσίου τομέα, δεν συμπεριλαμβάνονται στις αρχικές κατηγορίες εργαζομένων που θα κριθούν για υπαγωγή στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Αν και στη συνέχεια το όρθρο αναφέρει: «Σύμφωνα με τον καθορισμό των παραπάνω κριτηρίων, είναι πιθανό -εάν δεν εξαιρεθούν ρητώς- να περιληφθούν στο πλεονάζον προσωπικό και ένα μεγάλο μέρος των 5. 000 περίπου μεταταχθέντων από τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΑ και την πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία».
Θα θέλαμε να γνωρίζουμε σε όλους τους παπαγάλους ότι οι μεταταχθέντες είχαν κριθεί μεν ως πλεονάζον προσωπικό στους φορείς από τους οποίους προέρχονται αλλά μεταφέρθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης σε φορείς του δημοσίου τομέα και επιπλέον ίσχυσε προσμέτρηση της μεταφοράς στην αναλογία ένα προς πέντε που αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να μας χαρακτηρίσει σαν πλεονάζον προσωπικό σαν συνέπεια της μετάταξης.
Έχουμε υποστεί μία «βίαιη εκδίωξη» και δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ηθικό πλέον να υποστούμε και δεύτερη! Επειδή κάποιοι βρίσκονται σε πανικό και αναζητούν απεγνωσμένα εύκολα θύματα να θυσιάσουν στο βωμό των αγορών και της παγκοσμιοποίησης αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεταταχθέντες θα αποτελούν συνέχεια τα εύκολα και μόνιμα θύματα! Πληρώσαμε βαριά μία φορά και αυτό νομίζουμε ότι φτάνει!

5 κριτήρια για την εφεδρεία στο Δημόσιο
Πέντε βασικά κριτήρια και μοριοδότηση θα περιλαμβάνει -σύμφωνα με πληροφορίες- η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει η κυβέρνηση στις αρχές του Οκτωβρίου με την οποία θα καταγραφεί το πλεονάζον προσωπικό των 30. 000 υπαλλήλων από τον ευρύτερο και "στενό" δημόσιο τομέα, το οποίο θα τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μέχρι το τέλος του 2011.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι με τη νομοθετική ρύθμιση το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας θα επεκταθεί και στον "στενό" δημόσιο τομέα χωρίς καμία εξαίρεση, δηλαδή, εκτός των υπαλλήλων αορίστου χρόνου στους δημόσιους οργανισμούς, θα αξιολογηθούν και οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου και οι μόνιμοι στα υπουργεία, στα ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων.
Το επικρατέστερο σενάριο για τη ρύθμιση που προετοιμάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το νομοθετικό κενό που υπάρχει όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το πλεονάζον προσωπικό, εμπεριέχει τη θεσμοθέτηση 5 βασικών κριτηρίων με τα οποία θα προταχθούν:
Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 60 ετών και πάνω, οι οποίοι σύμφωνα με την περσινή απογραφή είναι 43. 743. Οι περισσότεροι από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους είναι σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο.
Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας (μεταξύ 50-60 ετών) που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, προκειμένου να βρεθούν έναν χρόνο στην εφεδρεία και κατόπιν να συνταξιοδοτηθούν.
Οσοι δεν κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο, δηλαδή ανήκουν στις κατηγορίες υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οσοι απασχολούνται σε θέσεις διοικητικών καθηκόντων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ένα μεγάλο μέρος του πλεονάζοντος προσωπικού καταγράφεται στους διοικητικούς υπάλλήλους, οι οποίοι αριθμούν περίπου το 45% του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. Υπολογίζεται ότι περίπου 67. 000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν διοριστεί την τελευταία 8ετία με διαδικασίες χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και ανήκουν κυρίως στον διοικητικό κλάδο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρχει "αρνητική" μοριοδότηση σε όσους έχουν προσληφθεί με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ, κυρίως από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επιβεβαιώνουν όμως το γεγονός ότι πρώτα θα τεθούν σε "εφεδρεία" οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι και εάν δεν συμπληρωθούν οι 30. 000 θέσεις πλεονάζοντος προσωπικού τότε θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην αξιολόγηση των προσλήψεων της τελευταίας 10ετίας, όπου θα υπάρξει και σε αυτή την περίπτωση μοριοδότηση των υποψηφίων.
Μοριοδότηση
Το σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση περιλαμβάνει τη μοριοδότηση της ηλικίας,της οικογενειακής κατάστασης, της προϋπηρεσίας, της ειδικότητας και της εκπαιδευτικής κατηγορίας που ανήκουν οι υποψήφιοι (τίτλοι σπουδών) και του τρόπου πρόσληψης. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά δύσκολο νομοτεχνικά έργο, το οποίο πρέπει να συνυπολογίζει μια σειρά παραμέτρων (π. χ. που εργάζεται σήμερα ο υπάλληλος, αν απασχολείται σε υπηρεσίες ή φορείς που έχουν σχέση με εξυπηρέτηση κοινού κτλ. ). Σύμφωνα με τον καθορισμό των παραπάνω κριτηρίων, είναι πιθανό -εάν δεν εξαιρεθούν ρητώς- να περιληφθούν στο πλεονάζον προσωπικό και ένα μεγάλο μέρος των 5. 000 περίπου μεταταχθέντων από τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΑ και την πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία.
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο νόμου για το νέο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός της κατάργησης των ειδικών επιδομάτων και της διατήρησης μόνο 4 (παραμεθορίου, ανθυγιεινής εργασίας, θέσης και οικογενειακού) θα προβλέπεται η απόδοση πριμ παραγωγικότητας ανά υπουργείο και φορέα. Το κονδύλι θα αναλογεί στο 10% της μισθοδοσίας κάθε φορέα και θα αποδίδεται σε υπαλλήλους και υπηρεσίες μετά από αξιολόγηση στη βάση στόχων που θα έχουν καθοριστεί.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Το προφίλ του προσωπικού που θα χαρακτηριστεί ως πλεονάζον
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το προφίλ του υπαλλήλου που θα τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας αφορά κυρίως εργαζόμενους από τον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα, οι οποίοι είναι από 55 χρονών και πάνω, άρα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είναι διοικητικό προσωπικό και ανήκουν στην εκπαιδευτική κατηγορία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των 30. 000 υπαλλήλων που θα τεθούν σε εφεδρεία μέχρι το τέλος του 2011, αναμένεται να συμπεριληφθούν κυρίως υπάλληλοι οι οποίοι είναι έτοιμοι ή θέλουν 1 με 2 χρόνια να συνταξιοδοτηθούν.
Με τον τρόπο αυτόν η "εφεδρεία" θα αποτελέσει μια μορφή πρόωρης συνταξιοδότησης για τους εφέδρους, αφού θα αμείβονται με το 60% του βασικού τους μισθού για έναν χρόνο, ποσό αντίστοιχο με τη σύνταξη που θα ελάμβαναν. Υπάρχουν σκέψεις να αυξηθεί ο χρόνος εφεδρείας από 12 σε 18 μήνες για όσους χρειάζονται περισσότερο από 12 μήνες για να βγουν στη σύνταξη.
Νεοπροσλαμβανόμενοι
Επειδή όμως ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων στο δημόσιο που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν καταθέσει ήδη αιτήσεις για συνταξιοδότηση, υπολογίζεται ότι ένα μέρος των εφέδρων θα καλυφθεί με νεοπροσλαμβανόμενους της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των διοικητικών υπαλλήλων και έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, από το σύνολο των εφέδρων, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου σε ποσοστό 10% επί των ετήσιων προσλήψεων και σε ποσοστό 30% σε θέσεις συμβασιούχων. Μετά την περίοδο του ενός έτους, θα μπορούν να παραμείνουν στους πίνακες χωρίς να λαμβάνουν το ποσό που αντιστοιχεί με το 60% του βασικού μισθού διεκδικώντας μια μόνιμη θέση στο Δημόσιο ή σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ακόμα και μερικής απασχόλησης.
ΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 151 ΦΟΡΕΙΣ
Αποστολή στοιχείων με το σταγονόμετρο
Αριθμητικά στοιχεία, αίτηση εξαίρεσης από την εφεδρεία ή ακόμα και αδυναμία να βγάλουν πλεονάζον προσωπικό αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών ένα μεγάλο μέρος από τα διοικητικά συμβούλια των 151 φορέων του δημοσίου που τους έχει ζητηθεί να καταγράψουν το πλεονάζον προσωπικό τους.
Ενας μικρός αριθμός οργανισμών, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλουν λίστες υπαλλήλων οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί πλεονάζοντες. "Δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό" στέλνουν "μήνυμα" στο υπουργείο Οικονομικών το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Φεστιβάλ Αθηνών, καθώς και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο και η Λυρική Σκηνή, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού μονίμων υπαλλήλων που διαθέτουν.
Ενας σημαντικός αριθμός διοικητικών συμβουλίων οργανισμών δηλώνει αδυναμία να καταγράψει το πλεονάζον προσωπικό, αφού δεν υπάρχουν νομοθετημένα συγκεκριμένα κριτήρια.
Αντίστοιχα, άλλοι φορείς αποστέλλουν μόνο αριθμούς και ειδικότητες εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στο αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.
Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι τα στοιχεία για το πλεονάζον προσωπικό των 151 φορέων θα αποτελέσουν ένα πρώτο δείγμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την προοπτική της εργασιακής εφεδρείας σε όλο το δημόσιο.
Λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου και στον βαθμό που το προεδρικό διάταγμα για την κατάταξη των πλεοναζόντων υπαλλήλων σε πίνακες του ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμα εξεταστεί από το ΣτΕ, η συλλογή των στοιχείων από τους 151 φορείς θα αποτελέσει "άσκηση" για τη συλλογή δεδομένων.
Η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζεται από νομοπαρασκευαστική επιτροπή των συναρμόδιων υπουργείων (Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών) θα ψηφιστεί με διαδικασίες-εξπρές προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους 30. 000 εφέδρους μέχρι το τέλος του χρόνου.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ
4 σχόλια:

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-9-2011 ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ,ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΗΧΘΗ [ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ/ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗ/ΜΕΤΕΤΑΓΗ/ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ] ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ.
  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΛΙΓΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΑΣ,ΔΙΟΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟ 2010 ΚΑΙ 2011.ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΗΘΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νηνεμία μεν ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ δε.

  Όλοι οι μεταφερόμενοι απ' τον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε διάφορους φορείς του Δημοσίου να είναι επιφυλακτικοί στα σχόλιά τους η ετοιμότητά τους και η επαγρύπνησή τους να είναι σε υψηλά επίπεδα, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο.

  Το αρνάκι όταν το πνίγει το δίκιο γίνεται Θεριό ανήμερο.

  Να είστε έτοιμοι για Αγώνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα όλοι. Κανείς δεν ξέρει τί θα κάνουν σε όλους τους ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΥΣ. Η ελπίδα καλή είναι αλλά δεν αφήνει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Νομικοί θεωρούν την εφεδρεία - απόλυση στους μεταταγμένους ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Τί νόμιμο όμως έχει γίνει μέχρι τώρα ??
  ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ και ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ λοιπόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
  Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ

  Να θυμηθούμε τα παλιά Αγώνες και Απεργιακές κινητοποιήσεις πολυήμερες.

  Η ετοιμότητα και επαγρύπνηση όλων μας να βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό και σε υψηλά επίπεδα.

  Μη χαλαρώνεται με την ΝΗΝΕΜΙΑ
  Δεν θα αργήσει νάρθει η καταιγίδα.

  Καλώς ήλθες στους σχολιασμούς Sitizen
  Τώρα βάλε το λιθαράκι σου το χρειαζόμαστε.

  Από όλους οι ιδέες και γνώμες μπορεί να αποβούν χρήσιμες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να μείνει η ανωνυμία σαν δικαίωμα
η σοβαρότητα πρέπει να γίνει υποχρέωση