Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Προς τα μέλη της συντονιστικής.

Συντονιστική επιτροπή του συλλόγου μετατασσομένων υπαλλήλων ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής πανελλαδικά να ενημερωθούν για την επικείμενη παρέμβαση, και να συμμετάσχουν στην συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας εκτός των εταιριών ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ.