Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Εφεδρεία και απολύσεις!


   Κρίσιμες αποφάσεις για την εκταμίευση της 6ης δόσης από το πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Η εργασιακή εφεδρεία και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012 είναι τα δύο θέματα επί των οποίων συζήτησαν τα μέλη της κυβέρνησης ώστε να προχωρήσει η τρόικα στη σύνταξη της έκθεσής της για την αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής.
Σε προσυνταξιακό καθεστώς θα τεθούν 18.000 - 20.000 εργαζόμενοι και 7.000 έως 8.000 θα είναι οι προς απόλυση μέχρι το τέλος του 2011. Οι τελευταλιοι θα λάβουν ειδοποηση για την απόλυσή τους κάτι που σημαίνει ότι θα πάρουν μειωμένη αποζημίωση.
Επίσης θα επακολουθήση κύμα αξιολόγησης για τους εργαζόμενους στο δημόσιο κάτι που μπορεί να σημάνει χιλιάδες νέες απολύσεις έως το 2013.

Μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Ηλίας Μόσιαλος έκανε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η παρούσα πρόταση για το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας είναι αποτέλεσμα πολύωρων συνεδριάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας, του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι, επίσης, το αποτέλεσμα μακρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, η οποία επέμενε στην άποψη ότι η εργασιακή εφεδρεία έπρεπε να είναι προθάλαμος απολύσεων και όχι προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Κατά τις συζητήσεις με τη Τρόικα παρουσιάστηκαν διάφορες πιθανές λύσεις μεταξύ των οποίων και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πρόταση που η Κυβέρνηση δήλωσε έτοιμη να αποδεχθεί σε περίπτωση συμφωνίας της Τρόικα.
Η πρόταση που τελικά διαμορφώσαμε, είναι η ηπιότερη δυνατή εκδοχή ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα τηρεί τις δεσμεύσεις του Μνημονίου: α) για ένταξη 30.000 εργαζομένων του δημόσιου τομέα, β) εξοικονόμηση, εντός του 2012, 300 εκ. Ευρώ, και γ) ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη του 2011.
Ειδικότερα, η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο φάσεις και επτά διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δράσεις:
ΦΑΣΗ Α΄ (2011):
Δράση 1η: Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δε θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
Δράση 2η: Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από τη περίοδο του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Από τις ανωτέρω δύο δράσεις εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός 18-20.000 εργαζομένων.
Δράση 3η: Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό ΠΔ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζόμενους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας.
Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων.
Δράση 4η: Τερματισμός του προνομιακού καθεστώτος που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης (δε θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση).
Δράση 5η: Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.
Δράση 6η: Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Για τους εργαζόμενους στους φορείς αυτούς θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στη δράση 3.
Από τις δράσεις 5 και 6 εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 6-7.000 εργαζομένων.


ΦΑΣΗ Β’ (2012-13):

Δράση 7η : Οργανώνεται διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ευρημάτων της πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού) κατά περίπου 30%. Η αξιολόγηση θα γίνει με αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Ε., με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και του ΟΟΣΑ. Ειδικά ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού, η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει και δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στο δημόσιο τομέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και σε προγράμματα επανακατάρτισης και εναλλακτικής κοινωνικής απασχόλησης.
***
Τα κύρια οφέλη από τις πιο πάνω δράσεις είναι ότι διασφαλίζονται άμεσα οργανωτικά, λειτουργικά και δημοσιονομικά αποτελέσματα προς τη κατεύθυνση του στρατηγικού στόχου που είναι ο περιορισμός του κράτους και η μείωση της δημόσιας δαπάνης, ενώ παράλληλα για το μεγαλύτερο αριθμό των υπαγομένων στο νέο καθεστώς, η εφεδρεία δεν οδηγεί στην αβεβαιότητα της ανεργίας αλλά στη σιγουριά της συνταξιοδότησης. Επίσης, οι δράσεις αυτές δεν προκαλούν εκτεταμένη αναστάτωση στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα γιατί είναι εστιασμένες, κλιμακούμενες και εξελίσσονται κάτω από πολλαπλές εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας. Τέλος δεν απαιτεί (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, που δημοσιονομικά θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Είναι δε προφανές, ότι οι υπαγόμενοι σε καθεστώς εφεδρείας θα μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους δραστηριοποιούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Αντίθετα με τα ανωτέρω, η πρόταση της Ν.Δ. που επίσης μελετήθηκε και συνεκτιμήθηκε:
• αφορά εξαρχής το διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων (60.000 αντί για 30.000)
• θέτει τους εργαζόμενους σε μακροχρόνια εφεδρεία (που μπορεί να έχει και αόριστη διάρκεια), δηλαδή τους θέτει σε καθεστώς απαξίωσης και αβεβαιότητας,
• εντάσσει σε καθεστώς εφεδρείας, και μάλιστα μαζικά, εργαζόμενους νέων και παραγωγικών ηλικιών
• στερεί τη δημόσια διοίκηση από έμπειρα στελέχη χωρίς διάκριση
• ενώ η υποτιθέμενη δημοσιονομική ωφέλεια προκύπτει από την αφαίρεση επιδομάτων, που ούτως ή άλλως καταργούνται στο πλαίσιο του νέου ενιαίου μισθολογίου».
 

10 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΣΕ ΜΕΓΙΣΤΕ ΤΣΑΛΑΒΟΥΧΤΑΡΑ!!! ΓΙΩΡΓΑΡΑ ΜΟΥ ΣΟΣΙΑ-ΛΗΣΤΑΡΧΕ ΒΑΡΒΑΡΟΚΤΟΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΑΡΑ ΜΟΥ, ΕΜΠΡΟΣ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ, ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ!!!! ΣΩΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ…….. ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ...ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ!!! ΚΑΙ ΓΑ……. ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ.

  ΧΩΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ!!!! ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ!!!

  ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ, ΣΚΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΑΥΤΟΙ ΦΑΓΑΝΕ ΤΑ ΔΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ, ΑΥΤΟΙ ΦΑΓΑΝΕ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΑ ΤΡΕΝΑ, ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΑΥΤΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΝΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ SIEMENS, ΜΑΖΙ ΤΑ ΤΡΩΓΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥΣ, ΣΚΙΣΤΟΥΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΑΡΑ ΜΟΥ ΠΑΙΧΤΑΡΑ ΜΟΥ!!!
  ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΠΑΙΧΤΑΡΑ ΜΟΥ...ΣΕ ΖΗΛΕΥΟΥΝ!!!! ΖΗΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ! ΤΗΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ! ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ! ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ! ΣΕ ΖΗΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ UNIVERSA PRESIDENT ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ!
  ΑΝΕΒΑΣΕΣ ΠΟΛΥ ΤΟ ΚΑΣΕ ΣΟΥ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΜΕ! ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΕ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΣΠΕΡΝΕΙΣ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΕΙΣΑΙ OVER QUALIFIED ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΕ ΦΟΥΜΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΑΝ ΤΟ ΚΟΛΑΝ ΣΟΥ.

  ΑΝΤΕ ΓΙΩΡΓΑΡΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥΛΑ!! ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΟΛΑ ΤΖΑΜΠΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΧΑΡΟΣ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΟΚΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΑΘΥ ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.
  ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΟΛΑ ΓΙΩΡΓΑΡΑ ΚΛΕΙΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΓΙΩΡΓΟ ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΤΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Μ…….ΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΑΡΟΥΦΑΣ.
  ΚΑΝΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΙΝΔΟΥΣ ΣΟΜΑΛΟΥΣ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΣΕΤΣΕΝΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ" ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ.

  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΒΡΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΑΥΛΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΠΕΦΤΟΥΝ
  ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΟΣ .

  ΜΕ 1,2 ΔΙΣ ΒΟΥΤΑΕΙ 38 ΔΙΣ ΧΡΥΣΟΥ Ο ΕΜΙΡΗΣ ΧΑΜΑΝΤΙ ΜΠΙΝ ΧΑΛΙΦΑ ΑΛ ΤΑΝΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ.
  ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ.
  ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΠΑΝΤΑ ΟΙ PRESENTED PAPANDREOU ΤΑ EIXAN ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΙΡΑΤΑ.
  ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΡΕ!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΜΕΙΣ τους ψηφισαμε , λεμε.Και αυτους και τους προηγουμενους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εάν αυτό απαλύνει τον πόνο σου, εντάξει, ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, τώρα όλα καλά ε;
  Στο σπίτι όλοι καλά ε;
  Πάντα καλά!!! Πάντα καλά ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ολα καλα θα ειναι αν δεν ΞΑΝΑΒΓΟΥΝΕ.Και για να μην ξαναβγουνε θα πρεπει ολοι να καταλαβουμε οτι καναμε ενα λαθος που δεν πρεπει να ξανακανουμε.Λεμε.
  Και μια που ρωτας , ... στο σπιτι ολα καλα.Και στη δουλεια ολα καλα.Ευχαριστω για το ενδιαφερον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΟΣΤΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ "GLAYKOS" MΑΛΛΟΝ ΕΨΑΧΝΕ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ;Η ΗΛΙΟΥ ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΦΙΛΕ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ Κ ΠΟΛΛΑ ΑΜΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΕΑ ΣΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ"ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΕΡ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!!
  ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤ’ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ!!
  Ποτέ δεν ήμουνα ο κύριος Γλαύκος, ποτέ δεν σε ξέχασα και ποτέ δεν θα σε ξεχάσω.
  Πώς γίνεται να ξεχάσω εσένα και τα παιδιά του γραφείου του Πειραιά που πάντα ανοίγει η καρδιά μου όταν τους αντάμωνα και τους ανταμώνω.
  Άλλωστε πώς γίνεται να ξεχάσεις αυτούς που ξενύχτησες μαζί τους , αυτούς που πόνεσες μαζί τους, αυτούς που αγουρογέρασες μαζί τους, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. Πώς γίνεται να τους ξεχάσεις!!
  Ναι φόρεσα γυαλιά πρεσβυωπίας και ποτέ γυαλιά ήλιου, όμως αδελφέ και συνάδελφε με όλη τη σημασία της λέξης δεν φόρεσα τα γυαλιά του αετού, τα γυαλιά του υπέρ άνω ή τα γυαλιά του υπέρ νους.

  Θα προσπαθήσω να σ’ επισκεφτώ.
  Τελικά bestgeorge !!!!!!το τραγούδι { Ένας Κόμπος ή Χαρά μου } είναι του Κουγιουμτζή, και όχι του Μάνου Ξυδούς, βλέπεις και ή δύο κάναμε λάθος, δίκιο είχε ο Θανάσης.
  Τώρα κατάλαβες;
  Γελάς ε;
  Στο χαρίζω.
  http://www.youtube.com/watch?v=9P6NDKx-7-E&NR=1
  Και αυτά για να θυμάσαι.
  http://www.youtube.com/watch?v=as41qOKqJuc
  http://www.youtube.com/watch?v=KcQD7sUBktM&NR=1
  ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, ΑΔΕΡΦΕ, ΚΑΙ ΦΙΛΕ bestgeorge.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/10/2011, ΩΡΑ 19,00, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΕΣΧΗ). ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΠΥΝ ΤΡΕΧΙΝΤΑ - ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ. ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ Κ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να μείνει η ανωνυμία σαν δικαίωμα
η σοβαρότητα πρέπει να γίνει υποχρέωση